แผนพัฒนาการเกษตร 3 ปี

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

--------------------------------------------------------

1. แผนพัฒนาการเกษตร ปี 2555-2557

ตำบลกุฎี ตำบลบ้านใหญ่ ตำบลลำตะเคียน ตำบลหนองน้ำใหญ่ ตำบลดอนลาน ตำบลจักราช ตำบลบ้านแค ตำบลโคกช้าง
ตำบลลาดน้ำเค็ม ตำบลตาลาน ตำบลนาคู ตำบลท่าดินแดง ตำบลลาดชิด ตำบลผักไห่ ตำบลอมฤต ตำบลหน้าโคก

 

2. สรุปเป้าหมายและงบประมาณแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล (แผน 4 ปี) ปี 2561 - 2564