การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

----------------------------
ประจำปีงบประมาณ 2556

1. เดือนตุลาคม 2555 2. เดือนพฤศจิกายน 2555 3. เดือนธันวาคม 2555

4. เดือนมกราคม 2556

5. เดือนกุมภาพันธ์ 2556 6. เดือนมีนาคม 2556
7. เดือนเมษายน 2556 8. เดือนพฤษภาคม 2556 9. เดือนมิถุนายน 2556 10. เดือนกรกฎาคม 2556 11. เดือนสิงหาคม 2556 12. เดือนกันยายน 2556

ประจำปีงบประมาณ 2557

1. เดือนตุลาคม 2556 2. เดือนพฤศจิกายน 2556 3. เดือนธันวาคม 2556 4. เดือนมกราคม 2557 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2557 6. เดือนมีนาคม 2557
7. เดือนเมษายน 2557 8. เดือนพฤษภาคม 2557 9. เดือนมิถุนายน 2557 10. เดือนกรกฎาคม 2557 11. เดือนสิงหาคม 2557 12. เดือนกันยายน 2556

ประจำปีงบประมาณ 2558

1. เดือนตุลาคม 2557 2. เดือนพฤศจิกายน 2557 3. เดือนธันวาคม 2557 4. เดือนมกราคม 2558 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2558 6. เดือนมีนาคม 2558
7. เดือนเมษายน 2558 8. เดือนพฤษภาคม 2558 9. เดือนมิถุนายน 2558 10. เดือนกรกฎาคม 2558 11. เดือนสิงหาคม 2558 12. เดือนกันยายน 2558

ประจำปีงบประมาณ 2559

1. เดือนตุลาคม 2558 2. เดือนพฤศจิกายน 2558 3. เดือนธันวาคม 2558 4. เดือนมกราคม 2559 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2559

อยู่ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร